ANA DİL GÜNÜ

A picture containing text, person, person, sign

Description automatically generated

Dil, bir kültür aktarıcısı, bir kültür taşıyıcısıdır. Bir milletin tarihi, değer ölçüleri, folkloru, müziği, edebiyatı, bilimsel birikimi, dünya görüsü o milletin kültürünün birer parçasıdır. Bütün bu ortak değerler dil aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılır. Biz de burada kültür aktarıcısı ana dilimizi kullanarak 5-14 yaş çocuklarımıza kültürümüzün her parçasını özenle öğretip özümsetmeye gönül veren bir okuluz.